Klassieke zenteksten

De Hartsoetra

30 november 2017

Inleiding.

Een iconische tekst.
De Hartsoetra (Sanskriet: Prajñāpāramitāhṛdaya, Chinees: 心經 Xīnjīng, Japans: はんにゃしんぎょう / 般若心経 Hannya Shingyō) is zonder twijfel de meest iconische tekst van het mahayana, de verruimingsbeweging in het boeddhisme die een tweetal eeuwen voor Christus ontstond. Het mahayana zwermde vervolgens over landen als Indië, China, Korea, Japan en Tibet. De boeddhistische tradities die in het Westen het best gekend zijn, zoals het Tibetaanse boeddhisme en de zen, behoren hiertoe. (meer…)

Nieuwe geest en aanwezigheid

18 augustus 2017


Inleiding.

Deze beknopte, heldere en inspirerende tekst van Patrick Pargnien vat op buitengewone manier onze beoefening samen, zelf beschouw ik hem als een parel van het hedendaagse zenonderricht.

De tekst spreekt voor zichzelf, zodat ik volsta met een kleine voetnoot: Ejo, die op het einde vermeld wordt, is zenleraar Koun Ejo (1198-1280), opvolger van Dogen als abt van Eihei-ji. Ejo liet maar één eigen werk na: de Komyozo Zanmai (Samadhi van de Lichtschat). Hieraan is het begrip spirituele licht ontleend.

Luc De Winter
(meer…)

Shinjin Mei –  Vestigen van vertrouwen in het Hart

31 juli 2017

 

Inleiding

Shinjin Mei is de Japanse naam van het Chinese Xinxin Ming (信心銘).

Het is officieel “het eerste zengedicht” toegeschreven aan meester Chien-chih Seng-ts’an (鑑智僧璨; Jap. Kanchi Sosan), de “3e patriarch”, dus de leerling van Hui-k’o (Jap. Eka), die op zijn beurt leerling was van Bodhidharma. Seng-ts’an zou gestorven zijn in 606.

Nogal wat specialisten denken tegenwoordig, op stilistische overwegingen, dat deze tekst echt wel een eeuw later werd geschreven, wat niets afdoet aan de inhoud ervan, die een goede samenvatting is van het onderricht van de vroege Zen in China.

(meer…)

Sandokai

9 april 2017

De Sandokai, een van de belangrijkste teksten in de zentraditie, werd geschreven door Shítóu Xīqiān (700-790), in de westerse zen beter bekend onder zijn Japanse naam Sekitō Kisen.

De titel van dit gedicht verwijst naar een taoïstische tekst uit de 2e eeuw met dezelfde naam.
San
betekent oorspronkelijk “drie”, vandaar ook “veel”, “het vele”, “onderscheid”, “de veelheid van verschijnselen”, “het relatieve”.
Do
is “Tao” : “het ene”, “de weg”, “de leegte” “het absolute”.
K
ai betekent “harmonie”, “het samenvallen”.

(meer…)

error: De inhoud van deze site is beschermd tegen kopiëren