Nieuws

  • Geen gebeurtenissen

Zazenvoormiddag & Dharma atelier (29 juni)

7 juni 2014

Op zondag 29 juni is het weer zazenvoormidag in onze dojo. Deze keer belichten we in het Dharma atelier de Fukanzazengi , “De universele aanwijzingen voor zazen” van Meester Dogen (1200-1253).


Dogen
De Fukanzazengi is één van de meest gekoesterde teksten in de Soto-Zen. Dogen, die de Soto-Zen vanuit China in Japan invoerde, schreef deze kleine tekst om de puntjes op de i te zetten, omdat over zazen zoveel misverstanden bestonden, net zoals dat vandaag het geval is. Hij schreef zijn eerste versie op 27-jarige leeftijd, net nadat hij de overdracht gekregen had, maar bleef de tekst zijn verdere leven verbeteren en aanpassen. Net zoals elk boeddhistisch onderricht is Fukanzazengi gericht tot tijdgenoten en behandelt hij een aantal specifieke misvattingen en moeilijkheden uit de tijd waarin hij geschreven is: de woelige dertiende eeuw in Japan. Maar net als alle heel grote teksten overstijgt hij ook zijn context en spreekt hij ons nog verrassend fris en rechtstreeks aan.

 

08u30 – 10u : zazen
10u – 10u30: koffie / thee
10u30 – 12u: workshop 10.30: Fukanzazengi van Dogen (1200-1253).

Zazenvoormiddag & Dharma atelier

9 februari 2014

Op zondag 23 februari is het zazenvoormiddag in onze dojo:

08.30-10.00:  Zazen

10.00-10.30: Koffie of thee

10.30-12.00: Dharma atelier over de Hannya Shingyo Soetra:

De Maka Hannya Haramita Shingyo, of de Kern van de Soetra van de Immense Wijsheid die de Andere Oever Bereikt Heeft – of kortweg de Hartsoetra – is een klassieke mahayanaboeddhistische tekst die in heel kernachtige bewoordingen de visie van de leegte (sunyata, ku) samenvat. Het is een dialoog tussen de symbolische bodhisattva van het mededogen Avalokitesvara (Kanjizai bosatsu) en Sariputra (Sharishi), waarin Avalokitesvara uitlegt dat als je werkelijk inziet dat geen enkel verschijnsel ontsnapt aan de leegte (het feit dat elk bestaan niets anders is dan een bestaan in onderlinge afhankelijkheid en dus tijdelijk en fundamenteel ongrijpbaar), het echte Boeddhawerk kan beginnen: lijdende wezens helpen te ontwaken. De Hannya Shingyo is heel kort en bijna in stenoschrift opgesteld, zodat in deze enkele regels de tekst de leegte verkondigt van elk element van onze persoonlijkheid, van alle fysische verschijnselen én van de hele boeddhistische leer. Als climax klinkt het woord dat voor Dogen, Deshimaru en Yuno Rech centraal staat: mushotoku: een beoefening die niet opgesloten is in een verwachtingspatroon, zelfs niet in dat van ‘de andere oever’ van nirvana.