Zazenvoormiddag (29 maart)

17 februari 2015

Op zondag 29 maart is het weer zazenochtend in onze dojo.
Ditmaal met een workshop over de Diamantsoetra.

De Diamantsoetra is een van de belangrijkste Mahayana soetra’s, die een enorme invloed had op de ontwikkeling van zen. Hij dringt door tot de meest fundamentele dimensie van ons bestaan.
Kernideeën zijn het doorprikken van ons illusoire zelfbeeld, het inzicht in de twee niveaus van werkelijkheid, en de aansporing, een actief ethisch leven te leiden.

Diamantsoetra

Beschouw deze vergankelijke wereld als
een ster bij dageraad, een luchtbel in een stroom,
een bliksemschicht, een zomerwolk,
het flikkeren van een lamp,
een illusie en een droom.”

08u30-10u: zazen
10u00-10u30: koffie of thee
10u30 -12u: workshop met als thema: de Diamantsoetra

Let op de overgang naar het zomeruur!!!
(2u s’ochtends wordt 3u)

Naai-workshop

16 februari 2015

Tussen 13-15u. begeleidt Ann het traditionele naaien van een rakusu of kesa (monnikskleed). Wie interesse begint te krijgen in de bodhisattva-wijding of wie wil proeven van het naaien als een intensieve beoefening van concentratie en aandacht is heel erg welkom.

Data:

15 maart, 19 april, 10 mei en 7 juni

 

kesa